ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนเซ่งหลี

GUAN SENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 196 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์