ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง

HUA SENG HENG GOLDSMITH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 401-407 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ