ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี่ฝ่อ

WEE FOH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000629
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
6/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 67 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า