ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงีจิ้นฮวดกิมกี่

NGEE CHIN HUAN KIM KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000611
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 หมู่ที่ 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม