ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ต่อเรือฮับเซ่งหลง

HUP SENG LONG.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000556
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 125,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1269 ถนนริมคลองบางหลวง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ