ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพเวชภัณฑ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000238
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,006 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 75 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์