ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทมาสเคมมิแคล

THOMAS CHEMICAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001699
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2493 พ.ศ. (73 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/9/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1271/19 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์