ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรูญรัตน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001591
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2493 พ.ศ. (73 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/9/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 50 ถนนตรอกกะทะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก