ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมิตรวิทยุ

THAI MITRA RADIO LTD. PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมิตรวิทยุ (ID: 0103493001559) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/8/2493 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 608 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103493001559
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/8/2493 พ.ศ.
(73 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง