ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนเส็งไท้กี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001541
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 627-629-631 ถนนวาณิชย์ 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว