ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหะโยธาก่อสร้าง

MAHAYOTHA CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001532
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,050,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 713 ถนนบรรทัดทอง ซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย