ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001486
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 392 ถนนมหาชัย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง