ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต้เซ่งเฮงล้ง

TAE SENG HENG LONG LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 481-483 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน