ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำลูกขนไก่กรุงเทพฯ

THE BNAGKOK SHUTTLECOCKSMFG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001397
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 340,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 151 ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น