ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์

SILOM SHANGHAI FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์ (ID: 0103493001362) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/6/2493 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 795-797 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีทุนจดทะเบียน 2,800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103493001362
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/6/2493 พ.ศ.
(74 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
22/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง