ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วแซไถ่

WAH SAE THYE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001231
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/5/2493 พ.ศ. (73 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 149/2 ถนนศรีธรรมราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว