ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊วงลี่หล่งคุนกี่

KWONG LEE LONG KOON KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001222
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2493 พ.ศ. (74 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
9/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 69 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 29201 การผลิตตัวถังยานยนต์