ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียงไทย

RIANG THAI CO.,

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001206
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
22/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 220 ถนนเสือป่า แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า