ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ล.ฮั้วเทร็ดดิ้งคำปะนี

B.L. HUA. TRADING COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001168
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 570,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 86-88 ถนนจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์