ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยขนส่ง

NAKORN THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001109
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
4/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 66/2 ถนตรอกพระยาลคร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง