ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่นโฝ่

CHAN ROR LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000935
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2493 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/2/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 480,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 69 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ