ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวิทยุ

PRAPA RADIO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000889
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/2/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 197-199 ถนนตะนาว แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ