ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงเฮงไถ่

LIENG HENG THAI LTD. PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000846
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 261-264 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า