ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อยฮั่งกี่

CHOY HANG KEE LTD PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000706
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 396 ถนนเจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ