ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยงไต๋

ENG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000684
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 817/1 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์