ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมงอบ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมงอบ (ID: 0103493000668) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/1/2493 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 433 ถนนสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทำฟาร์มผสมผสาน มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103493000668
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/1/2493 พ.ศ.
(74 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
01500 การทำฟาร์มผสมผสาน

บริษัทที่คล้ายคลึง