ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000579
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2493 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/12/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 803 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค