ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยบางรัก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000510
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2493 พ.ศ. (73 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
13/11/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1386 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า