ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๊ยะเซ้งกงษี

EAH SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 403-405 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ