ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยงฮั้ว

KIANG HUA CO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/5/2493 พ.ศ. (74 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
15/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 411/8-411/9 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์