ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชฟ้า

CHAE FAH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000358
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 622/5-7 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย