ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงนมฮ้วยเซ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
19/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2248 ฆ. ตรอกจันทน์ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10502 การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง