ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงนำเทรดดิ้ง

HENG NAM TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000293
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
3/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 17-19 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม