ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติและบุตร์

KIET % SON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000285
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31 ถนนพระราม 1 ซอยเกษมสันต์ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง