ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี่คังโชคชัย

LEE KANG & CO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000242
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18/4 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า