ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี้ยงเลี้ยง

KIENG LIANG LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000234
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 37 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม