ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วหลีเชียง

HOA LEE CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 258 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น