ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็กเชียง

NGEG CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001725
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2492 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/12/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 55 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ