ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทอนันต์อิมปอร์ต-เอ็กสปอร์ต

ANAND IMPORT-EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001679
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2492 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
25/11/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1151 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง