ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กฮง

TEEK HONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กฮง (ID: 0103492001415) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/5/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 120 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492001415
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/5/2492 พ.ศ.
(75 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง