ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกแซ

HOCK CHAE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001385
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/4/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127 ถนนวัดเกาะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น