ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มผลประมงไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001288
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/3/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 46,600 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 321 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52221 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า)