ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาลูกสาวหมอมี

LUKE SAO MOHMEE DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001032
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2492 พ.ศ. (74 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
14/10/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21002 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค