ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ง่วนไถ่

LEE NGUAN THYE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ง่วนไถ่ (ID: 0103492001024) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/10/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 67 หมู่ที่ 1 ถนนในตลาดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492001024
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/10/2492 พ.ศ.
(74 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/10/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง