ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เยอร์เกนส์

E YERGEMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001016
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2492 พ.ศ. (74 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/10/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,850,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/7 ซอยประชัญคดี แยกสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม