ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮงพาณิชย์

YONG HENG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000931
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/6/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 441 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ