ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างไทยทรง

THAI SONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
20/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า