ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงฮั่วเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000796
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
22/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 122,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 854 ตรอกตั้งโต๊ะกัง ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค