ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์

PHAI BOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000613
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/9/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 237-239 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง