ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาเกากงสี

SAR KAO & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000605
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2492 พ.ศ. (74 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/9/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 770 ถนนอนุวงษ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ